Ett verktyg tillgängligt för hela universitetet

Förutom att universitetets centrala webbplatser byggts upp i Polopoly använder idag merparten av universitets institutioner Polopoly för att förvalta sina webbplatser.

Fördelarna med ett webbpubliceringsverktyg

Till skillnad mot att använda ett sidredigeringsverktyg såsom Frontpage eller Dreamweaver krävs inga kunskaper i html eller något annat programmeringsspråk utan redaktören lägger in text, bild och rörlig bild i färdiga mallar.

Fokus på innehåll istället för teknik

I och med att redaktörsarbetet är mallstyrt flyttas fokus från teknik till innehåll. Mallarna gör det också enkelt för redaktören att göra rätt och systemet ser till att webbsidorna får rätt typsnitt och att de till formen följer universitetets visuella identitet.

Utveckling som kommer alla användare till del

Polopoly förvaltas enligt universitetets förvaltningsmodell och utvecklas successivt utifrån verksamhetens behov. All utveckling som görs kommer alla användare av systemet till del. Det innebär att man som användare kan vara säker på att webbpubliceringsverktyget utvecklas i takt med nya krav på t. ex. tillgänglighet, arkivering eller mobilanpassningar.

Med användarna i centrum

Den övergripande strukturen och terminologin för de webbplatser som läggs upp i Polopoly är enhetlig i syfte att göra det så enkelt och tydligt som möjligt för våra webbplatsbesökare att hitta rätt information.

Även gränssnittet för webbredaktörer är anpassat för att göra det enkelt att förvalta och sprida webbsidorna. Exempelvis går det att dela webbsidan till andra Polopolywebbplatser.