Polopolyutbildning

Utbildningar i nya mallar

Utbildning för institutioner i nya mallar är uppdelad på olika delar av webben: webbplats, utbildningskatalog och forskningskatalog.

Webbstugor för redaktörer i nya mallar

Webbstugor erbjuds för att ge stöd i arbetet med de nya mallarna där vi tar upp tekniska och redaktionella frågor.

Kontakt

Kommunikationsnätverket
Stefan Nyman, koordinator, kommunikationsnatverket@su.se

Polopolyutbildning
webb2021@su.se

Nätverk för kommunikatörer och webbredaktörer

Kommunikationsnätverket
Kontakta Stefan Nyman för att bli medlem i nätverket och få nyhetsbrevet.
kommunikationsnatverket@su.se

Stödsystem och verktyg

Allt om kommunikation, su.se/kommunikation
Redaktörsgränssnitt Polopoly, su.se/editpolopoly
Redaktörsmanual för nya mallar i Polopoly, su.se/polopolymanual
Redaktörsmanual för gamla mallar i Polopoly, su.se/manualmedarbetarwebb
Styrdokument - Regelboken
Verktyg för visuell identitet (mediabank, produktionsverktyg), su.se/visuellidentitet/verktyg

Puff manual för profilsidor