Polopolyutbildning

Utbildningar i nya mallar

Utbildning för institutioner i nya mallar är uppdelad på de olika ingångarna. Lanseringen av nya webbplatser sker också med dellanseringar av de olika ingångarna. Det finns även särskild utbildning för redaktörer i utbildningskatalog och forskningskatalog.

Webbredaktörsutbildning "gamla" mallar

Obligatorisk grundutbildning för webbredaktörer i webbpubliceringsverktyget Polopoly i gamla mallar. Anmälan krävs.

Webbstugor för redaktörer i nya mallar

För att ge stöd i arbetet med de nya mallarna ges webbstugor där vi tar upp tekniska och redaktionella frågor. I nuläget har webbstugorna fokus på utbildningsingången på institutionswebbar och den digitala utbildningskatalogen. Från februari även ingången Om institutionen och startsidan.

Kontakt

Kommunikationsnätverket
Sofia Fossum, koordinator, kommunikationsnatverket@su.se

Polopolyutbildning
Serviceportalen, su.se/serviceportalen

Forum i Mondo

Kommunikationsnätverket
Kontakta koordinator för att bli medlem i nätverket och få tillgång till forumet.
Sofia Fossum, koordinator, kommunikationsnatverket@su.se

Polopolynätverket
Du läggs in som medlem efter avslutad Polopolyutbildning.

Stödsystem och verktyg

Allt om kommunikation, su.se/kommunikation
Redaktörsgränssnitt Polopoly, su.se/editpolopoly
Redaktörsmanual för Polopoly, su.se/polopolymanual
Styrdokument - Regelboken
Verktyg för visuell identitet (mediabank, produktionsverktyg), su.se/visuellidentitet/verktyg

Puff manual för profilsidor
Webb2021