Polopolyutbildning

Upplägg utbildningar i nya mallar och lansering av ny webbplats

Inom projekt webb2021 börjar vi nu implementera nya mallar för webbplatser. Detta sker genom utbildning och instruktioner i flera steg. För de utbildningar som sker från augusti kan arbete och lansering av ingångarna "Utbildning" och "Om institutionen" slås samman.

Utbildning webbplats i nya mallar Webb2021

Utbildning för institutioner i nya mallar är uppdelad på de olika ingångarna och synkas med de två centrala webbplatserna su.se och su.se/english. Lanseringen av nya webbplatser sker också med dellanseringar av de olika ingångarna.

Utbildning digitala utbildningskatalogen i Polopoly

För att få redigera den digitala utbildningskatalogen i Polopoly krävs genomgången central webb-, huvudredaktörs- eller den nya grundutbildningen (erbjuds fr.o.m. våren 2020) i Polopoly samt introduktion eller demo.

Webbredaktörsutbildning "gamla" mallar

Obligatorisk grundutbildning för webbredaktörer i webbpubliceringsverktyget Polopoly i gamla mallar. Anmälan krävs.

Webbstugor för redaktörer fokus utbildning

För att ge stöd i arbetet med de nya utbildningssidorna ges webbstugor för de som gått utbildning i nya mallar för webbplats. Vi tar upp tekniska och redaktionella frågor som rör utbildningsingången på institutionswebben och den digitala utbildningskatalogen.

Kontakt

Kommunikationsnätverket
Sofia Fossum, koordinator, kommunikationsnatverket@su.se

Polopolyutbildning
Serviceportalen, su.se/serviceportalen

Forum i Mondo

Kommunikationsnätverket
Kontakta koordinator för att bli medlem i nätverket och få tillgång till forumet.
Sofia Fossum, koordinator, kommunikationsnatverket@su.se

Polopolynätverket
Du läggs in som medlem efter avslutad Polopolyutbildning.

Stödsystem och verktyg

Allt om kommunikation, su.se/kommunikation
Redaktörsgränssnitt Polopoly, su.se/editpolopoly
Redaktörsmanual för Polopoly, su.se/polopolymanual
Styrdokument - Regelboken
Verktyg för visuell identitet (mediabank, produktionsverktyg), su.se/visuellidentitet/verktyg

Puff manual för profilsidor
Webb2021