Utbildningsnivåer

Det finns två olika utbildningsnivåer:

1. Huvudredaktörsutbildning (högst behörighet)

Utbildningen är på 3x4 timmar.
Redaktören får tillgång till hela webbplatsen, vilket innebär att han/hon får genomgång av alla mallar och funktioner som finns i systemet. Redaktören ska även kunna skapa nya avdelningar och undersidor.

2. Webbredaktörsutbildning (begränsad behörighet till vissa delar)

Utbildningen är på 4 timmar.
Redaktören får tillgång till en eller flera avdelningar i vänsterspalten. Kan endast lägga upp nya artiklar och underavdelningar inom den delen som man har fått behörighet till. Får inte behörighet till startsidan då detta kräver huvudredaktörsutbildning.

Kostnad

För en ny enhet som börjar använda Polopoly ingår huvudredaktörsutbildning för en person. All utbildning utöver detta sker mot ett självkostnadspris. Uppgifter om vad utbildningen kostar finns i anslutning till varje utbildningstillfälle i listorna på Polopolyutbildning.

Ansvarig huvudredaktör

Varje webbplats i Polopoly måste ha en ansvarig huvudredaktör (webbplatsansvarig) som är informations- och innehållsansvarig å prefektens eller motsvarande enhetschefs vägnar. (Styrdokument-Regelboken). För att bli ansvarig huvudredaktör krävs förutom en huvudredaktörsutbildning i Polopoly även en del kompletterande utbildningsmoment, se nedan.

Obligatoriska utbildningsmoment för en ansvarig huvudredaktör i Polopoly

Följande moment ingår i huvudredaktörsutbildning i Polopoly:

  • ha kunskap och fått träning i hur göra webbsidor med olika innehållselement och malltyper i Polopoly.
  • kunna bygga upp den egna webbplatsen i Polopoly.

Följande moment erbjuds som workshops och utbildning kostnadsfritt genom Kommunikationsnätverket:

  • kunskap om relevanta regler, riktlinjer samt lagstiftning.
  • kunskap om informationsstrukturer för webb samt hur optimera webbsidan för sökmotorer.
  • kunskap om hur man skriver för webben och våra olika målgrupper samt benämner länkar enligt riktlinjerna för webbutveckling.

Ansvarig huvudredaktör ska ha gått samtliga utbildningsmoment inom en 1.5 års period och kommer då att erhålla ett diplom som bevis på detta.