E-posta gärna dina egna specifika frågor i förväg.

Webbstugan är kostnadsfri. Max 16 deltagare.

Anmälan: Skickas till Marie Jackalin, e-post: suwebb@su.se

Innehåll

På webbstugan tar vi upp dina webbtekniska frågor och diskuterar lösningar i Polopoly. Vi bollar idéer och delar tips och erfarenheter. Och vi påminner om struktur, funktionalitet, innehåll och innehållsspridning.

  • Presentationsrunda (namn, institution/avdelning samt procent av din tid för webbarbete)
  • Vad ska du tänka på för att ditt innehåll ska läsas, förstås och bli hittat av både besökare och sökmotorer? 
  • Produktion av "artikelpuffar" och MF-ytor i Polopoly och produktionsverktyget.
  • Spridning av nyhets-, service- eller evenemangsartiklar på su.se, su.se/english, su.se/medarbetare, samt till områdes- och fakultetswebbplatser. Kategorisering, taggning, artikelpuffar och MF-ytor.
  • Diskussion och stöd kring iförväg inskickade frågor och funderingar.

Länkar till kommunikationsstöd och verktyg

Välkommen till webbstugan för utbildade huvudredaktörer!

Linda Karlsson och Marie Jackalin