Lokal:  E347 (Universitetsvägen 10 D-F , Södra huset, Hus E plan 3)

Anmälan

Kostnad: 2.500:- per deltagare

Observera:

  • Innan du anmäler dig ska din medverkan vid utbildningen samt kostnaden för densamma vara godkänd av din chef.
  • Antalet platser för varje utbildningstillfälle är begränsat.
  • Utbildningen kan komma att ställas in om antalet anmälda deltagare understiger 4.