Du anmäler dig till ett utbildningsblock som utgörs av 4 tillfällen. Deltagare måste ha genomgått central Polopolyutbildning.

OBS! Att detta utbildningstillfälle riktar sig till de institutioner som inte redan har gått denna utbildning. Vi återkommer till de som anmält sig och önskar utbilda ytterligare redaktörer. 

  1. Redigera i nya artikelmallar i Polopoly (2 tim)
  2. Textbearbetning och anpassa text i nya mallar (2,5 tim)
  3. Innehåll på en institutions utbildningsingång samt redigering av specifika mallar (ca 2 tim)
  4. Feedback på inlagt innehåll och frågor (2 tim) 

Första utbildningspaketet gäller utbildningsingången. Utbildning för ingången "Om institutionen" ges från oktober/november. Utbildning för ingången "Forskning" startar senare.

Alla utbildningar ges via Zoom.

Anmälan

Grupp 8

  • Del 1: 8 oktober kl 10-12
  • Del 2: 13 oktober kl 13-15.30
  • Del 3: 15 oktober kl 10-12
  • Del 4: 3 november kl 13-15