Utbildningar för ny webbplats har nu genomförts i dialog med alla institutioner (både i verktyget Polopoly och redaktionella utbildningar och annat stöd). De som erbjudits utbildningar var ansvarig huvudredaktör samt ev. andra delansvariga, även ersättare för redan utbildad webbredaktör som slutat.
Anmälan till kommande utbildningar görs av ansvarig huvudredaktör eller administrativ chef, med beskrivning av den egna befintliga och önskade webborganisationen. Besked om plats på utbildning ges efter dialog med webbteamet, som tittar på de kriterier som finns uppsatta för SUs webborganisation, se länkar till webbsidor nedan.

Utbildningarna i webbpubliceringssystemet Polopoly kompletteras med redaktionella och andra utbildningar, varav vissa är obligatoriska (se längst ner på sidan). 

Ansvarig huvudredaktör ska gå alla utbildningar, både i Polopoly och de redaktionella. Delansvarig webbredaktör ska gå alla utbildningar för webbplats, alla redaktionella utbildningar samt för utbildningskatalog om delansvaret gäller utbildning.

För att delta i utbildning för webbplats krävs att det ska finnas tillräckligt med informationsinnehåll på webben och arbetstid, så att webbredaktören arbetar kontinuerligt varje vecka.

Se även:

Webbplatser

Utbildningen innefattar redaktionellt arbete i de nya mallarna (inklusive skriva klarspråk, sökmotoroptimering och tillgänglighet) samt genomgång av struktur och innehåll för startsida och ingångssidor samt för forskningskatalog och så kallad minisajt. 

Intresseanmälan till utbildning sker via formulär. Deltagande sker i samråd med SUs webbteam. 

Del 1: Webbredaktör på SU (2 tim)
Del 2: Mallar webbplats (2.30 tim)
Del 3: Mallar webbplats (2 tim)

Stöd: webbstugor

Deltagaren måste gå alla tre delarna och i ovan ordningsföljd för att få behörighet till Polopoly.

Anmälan: Intresseanmälan för nästa utbildningsomgång läggs ut i mars.
Kostnad: 3 000 kr per deltagare

Utbildningskatalogen: kurs- och programsidor

En utbildning i två delar à 2 timmar för att kunna arbeta med kurs- och programsidor i utbildningskatalogen.
Del 1 är densamma som i utbildningen för webbplats.

Intresseanmälan till utbildning sker via formulär. Deltagande sker i samråd med SUs webbteam.

Deltagare: ansvariga och delansvariga webbredaktörer för utbildning samt studieadministratörer.

Förkunskapskrav: helst vana vid webbredaktörsarbete. 

Innehåll: 

Del 1: Webbredaktör på SU (2 tim)
Del 2: Mallarna för kurser och program i utbildningskatalogen (2 tim)

Du måste gå de två delarna och i rätt ordning för att få behörighet att redigera din institutions kurs- och programsidor i utbildningskatalogen.

Anmälan: Intresseanmälan för nästa utbildningsomgång läggs ut i mars.
Kostnad: 1 500 kr per deltagare

Forskningskatalogen: projekt- och forskargruppsidor

En utbildning i två delar för att kunna arbeta med projekt- och forskargruppsidor i forskningskatalogen. Del 2 utgörs av självstudier (video) med efterföljande test.
Pilotutbildning i september, där ävden en del 3 ingår med frågor och feedback. Denna utbildning är planerad att kunna erbjudas från början av 2023.

Deltagare: forskare 

Förkunskapskrav: inga.

Innehåll:

Del 1: Skriva för webben, introduktion till su.se med fokus på forskningskatalogen, introduktion till Polopoly.
Del 2: Självständigt arbete i Polopolys utbildningsmiljö med stöd av inspelad video.

Stöd: webbstuga med fokus forskning

Behörighet till sidor i forskningskatalogen ges när utbildaren har gått igenom de genomförda momenten i Polopoly.

Just nu genomförs en pilotutbildning som ska utvärderas innan vi erbjuder den till fler forskare. Vi kommer även att ta fram kriterier för deltagande.

Utbildningar, andra än i verktyget Polopoly

Redaktionell utbildning ges inom utbildningspaketen; Utbildning i klarspråk, skriva för webben och sökoptimering ingår i utbildningarna i de olika mallarna och i webbstugorna. 

Därutöver ger vi separata utbildningar för webbredaktörer i nya mallar.

  • Sökmotoroptimering och spridning i digitala kanaler (obligatorisk för webbredaktörer i nya mallar)
  • Juridik för innehåll på internet (obligatorisk för webbredaktörer i nya mallar)
  • Bildhantering (kommande, obligatorisk för webbredaktörer i nya mallar)
  • Skriva klarspråk, tillgängligt och bli hittad på webben (EJ obligatorisk men bra repetition)

Även utbildningar inom andra aktuella områden erbjuds.

Länk till kalendarium