Ny utbildningsingång

Utbildningen för ny utbildningsingång har nu genomförts för alla institutitoner som har en webbplats i Polopoly. Vi planerar att anordna ett uppsamlingstillfälle i januari, endast för ersättare till utbildade medarbetare. Deltagare måste ha genomgått central Polopolyutbildning.

  1. Redigera i nya artikelmallar i Polopoly (2 tim)
  2. Textbearbetning och anpassa text i nya mallar (2,5 tim)
  3. Innehåll på en institutions utbildningsingång samt redigering av specifika mallar (ca 2 tim)
  4. Minst en webbstuga (2 tim, se info och datum

Inbjudan skickas ut till institutioner som ännu inte gått utbildning i vecka 8.
Mer information: webb2021@su.se 

Ingångarna Om institutionen samt startsida

Första utbildningsomgången startade i vecka 6. När en institutions utbildnigsingång är lanserad skickas inbjudan till denna utbildning, som nu sker löpande. 

Deltagare: ansvariga huvudredaktörer.

Förkunskapskrav: del 1 och 2 ovan alt. motsvarande ny utbildning (fr.o.m. februari 2021).

  1. Innehåll på ingången Om institutionen och webbplatsens startsida samt redigering av specifika mallar (ca 1,5 tim)
  2. Minst en webbstuga (2 tim, se info och datum)

Ingången Forskning

Olika typer av utbildning ges för att redigera mallar för forskningskommunikation. Mer information kommer att läggas ut inom kort. Informationsmöte sker även i vecka 10-11.

Utbildning alla mallar

Specifika mallar tas fram för forskningskommunikation. Mallarna innehåller dock många delar som redan används i befintliga nya mallar.

Deltagare: i första hand ansvariga huvudredaktörer. 

Förkunskapskrav: del 1 och 2 ovan alt. motsvarande ny utbildning (fr.o.m. februari 2021).

Innehåll: 

  1. Genomgång av innehåll på ingången Forskning samt redigering av specifika mallar (ca 2,5 tim)
  2. Minst en webbstuga (2 tim, se info och datum)

Utbildning/instruktion för projektsidor

Deltagare: projektansvarig och ev. delansvarig för projektets kommunikation.

Förkunskapskrav: inga.

Innehåll:

  1. Utbildningsvideo
  2. Demo/webbstuga erbjuds också