Utbildningen för ny utbildningsingång har nu genomförts för alla institutioner som har en webbplats i Polopoly. De som erbjudits utbildning var ansvarig huvudredaktör samt ev. annan delansvarig för utbildning, även ersättare för redan utbildad redaktör som slutat. Under våren anordnar vi fler utbildningstillfällen, för redaktörer som tillkommer för forskningskommunikation eller för ersättare till redan utbildade medarbetare. Dessa utbildningar kompletteras med redaktionella och andra utbildningar. Därutöver ger vi även utbildningar för att redigera i utbildningskatalogen och för vissa sidor i forskningskatalogen.

Ansvarig huvudredaktör ska gå alla utbildningar, både i Polopoly och de redaktionella. Delansvarig webbredaktör ska gå alla utbildningar för webbplats, för utbildningskatalog alt. forskningskatalog beroende på ansvarsområde, samt alla redaktionella utbildningar.

Det ska finnas tillräckligt med innehåll på webb och arbetstid att arbeta med detta, så att rollen innebär att webbarbete sker kontinuerligt varje vecka.

Se även information kring ny webborganisation: roller, arbetsuppgifter, kompetens och utbildningar

Webbplatser

 1. Grundutbildning webbplats
  1. Redigera i nya artikelmallar i Polopoly (2 tim)
  2. Textbearbetning och anpassa text i nya mallar (2 tim)

Ingången Utbildning

Deltagare: ansvariga huvudredaktörer, delansvariga webbredaktörer.

Förkunskapskrav: grundutbildning i nya mallar i Polopoly. 

 1. Innehåll på en institutions utbildningsingång samt redigering av specifika mallar (ca 2 tim)
 2. Minst en webbstuga (2 tim, se info och datum

Mer information och intresseanmälan: webb2021@su.se 

Ingången Om institutionen samt startsida

När en institutions utbildningsingång är lanserad skickas inbjudan till denna utbildning, som nu ges löpande. 

Deltagare: ansvariga huvudredaktörer, delansvariga webbredaktörer (i första fasen främst ansvariga huvudredaktörer).

Förkunskapskrav: grundutbildning, samt innehåll på ingången Utbildning.

 1. Innehåll på ingången Om institutionen och webbplatsens startsida samt redigering av specifika mallar (ca 2 tim)
 2. Minst en webbstuga (2 tim, se info och datum)

Ingången Forskning

Utbildning för mallar på nya forskningsingången sker i maj/juni, när dessa mallar är färdiga att använda. Dessförinnan ges utbildning i mallar i nya forskningskatalogen, se nedan.

Deltagare: ansvariga huvudredaktörer (i första hand), delansvariga webbredaktörer. 

Förkunskapskrav: grundutbildning, samt innehåll på ingångarna Utbildning och Om institutionen samt startsida.

Innehåll: 

 1. Genomgång av innehåll på ingången Forskning samt redigering av specifika mallar (ca 2,5 tim)
 2. Minst en webbstuga med fokus forskning (2 tim, se info och datum)

Utbildning/demo för utbildningskatalogen

Deltagare: ansvariga huvudredaktörer och delansvariga webbredaktörer utbildning (som inte redan gått introduktionen dec -19/jan -20), samt studieadministratörer.

Förkunskapskrav: webb- eller huvudredaktörsutbildning i gamla mallar, för ansvariga huvudredaktörer/delansvariga webbredaktörer gäller grundutbildning i nya mallar i Polopoly. Under våren tar vi fram en separat utbildning för att arbeta i den digitala utbildningskatalogen.
Se info om utbildning i gamla mallar

Innehåll: 

 1. Utbildning/demo
 2. Webbstuga med fokus utbildning (ej obligatorisk)

Ingen demo är just nu planerad, kontakta Anna Karin Haspe om det finns behov av en demo för den digitala utbildningskatalogen. 

Utbildning/instruktion för forskningskatalog

Alla mallar

Deltagare: ansvariga huvudredaktörer (i första hand), delansvariga webbredaktörer forskning.

Förkunskapskrav: grundutbildning, samt innehåll på ingångarna Utbildning och Om institutionen samt startsida.

Innehåll:

 1. Utbildning
 2. Webbstuga med fokus forskning (ej obligatorisk)

Utbildning planeras starta i vecka 18.

Mall forskningsprojekt

Deltagare: projektansvarig och ev. delansvarig för projektets kommunikation.

Förkunskapskrav: inga.

Innehåll:

 1. Utbildning video/textinstruktioner
 2. Webbstuga för forskare (ej obligatorisk)

Utbildning planeras starta vecka 17-18.