Utbildningen sker via verktyget Zoom. Information inför utbildningen skickas via mejl några dagar i förväg.

Nästa utbildning ges i slutet av november, datum meddelas i vecka 45.

Kostnad: 2.500:- per deltagare

Observera:

  • Innan du anmäler dig ska din medverkan vid utbildningen samt kostnaden för densamma vara godkänd av din chef.
  • Antalet platser för varje utbildningstillfälle är begränsat.
  • Utbildningen kan komma att ställas in om antalet anmälda deltagare understiger 4.