•  Max 10 webbredaktörer denna gång.
  •  Du deltar utan kostnad men föranmälan krävs. E-post: suwebb@su.se
  •  Vi debiterar 300 kr om du anmält dig men inte kommer.

Tema: Du jobbar i Polopoly och är webbredaktör på någon av de centrala webbarna. Nu vill du förbättra kvaliteten och sökresultaten på dina delar av webbplatserna.

Bild för anställda-ingången på medarbetarwebben.

Agenda

1. Snabb presentationsrunda om behövs med namn, enhet och huvudsakliga arbetsuppgifter på avdelningen.

2. Det här ska du tänka på vid publicering av en artikel på webben, med hänsyn tagen till både besökare och sökmotorer (rubrik, mellanrubrik, bilder, länkar och ankarlänkar).

3. Så här använder du effektivast granskningsfunktionen för din avdelnings webbsidor, och passar samtidigt på att förbättra sökmotoroptimeringen.

4. Vikten av att AV-publicera alla PDF:er innan du kryssar bort en webbsida eller underavdelning. Så här gör du.

5. Förbered din artikel för större spridning på centrala och områdeswebbplatser (puffläge, kategorisering, taggning).

6. Skillnaden mellan manuella och automatgenererade nyhets- och evenemangslistor och samt skillnaden mellan lokala och globala kategorier. 

Länkar till stöd och stödverktyg

Välkommen!

Marie Jackalin
Huvudredaktör webb / Content Manager web