Varför webbstuga?

För att säkra innehållsarbete, aktualitet, tonalitet, sökmotoroptimering samt de olika "inkastar möjligheterna" erbjuder vi webbstugor för webbredaktörer inom universitetsförvaltningen. Jag visar både på utwebb och i Polopoly, samt utför förändringar direkt där så är möjligt tidsmässigt. Jag håller webbstugor med olika teman en gång i månaden under höst- och vårtermin.

  • Anmälan: suwebb@su.se
  • Minst 5 och max 10 webbredaktörer per tillfälle.

  • Du deltar utan kostnad men föranmälan krävs.

  •  Vi debiterar 300 kr om du anmält dig men inte kommer.

Tema den 11 oktober: SEO, möjligheten med puffar, vikten av relevant "boplats" för webbsidan och dess omgivning

Agenda

1. Snabb presentationsrunda om behövs med namn, enhet och huvudsakliga arbetsuppgifter på avdelningen.

2. Kort genomgång av hur webbarna förvaltas och utvecklas, samt vart du vänder dig med olika typer av frågor och funderingar.
Polopolymanual: www.su.se/polopolymanual/
Felanmälan och beställningar: su.se/serviceportalen
Råd och stöd för webbredaktörer på su.se, su.se/english, su.se/staff och su.se/medarbetare: suwebb@su.se

3. Det här ska du tänka på vid produktion av innehåll på webben, med hänsyn tagen till både besökare och sökmotorer.

4. Så här undviker du extraklick och mellansidor till webbsidor och webbtjänster utanför Polopoly ("puff som artikelpuff")

5. Jobba med övre och under högerspalt, hur och varför? Kontaktruta överst. Färg beroende av ingång och webb.

Här hämtar du foton kostnadsfritt: su.se/mediabank och här finns produktionsverktyget för produktion av MF-ytor och högerspaltspuffar: su.se/visuellidentitet

Välkommen!

Marie
Kanalansvarig webb / Content Manager web