Polopolyutbildning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. IT
 6. Stödsystem
 7. Polopoly
 8. Polopolyutbildning
 9. Webbstuga för redaktörer på su.se, su.se/english och su.se/medarbetare

Webbstuga för redaktörer på su.se, su.se/english och su.se/medarbetare

EVENEMANG

Datum: 07 november 2018 14:30 - 07 november 2018 16:00
Plats: Bloms paviljong rum 175 eller 193

Denna webbstuga är för dig som vill utnyttja möjligheterna för effektivare spridning av stöd-, eller nyhetsinformation. Bli bättre på att sökmotoroptimera dina webbsidor och att minska antalet nivåer och webbsidor genom längre webbsidor med ankarlänkar. Du är en av 67 webbredaktörer på en eller flera av de tre centrala webbarna.

Varför webbstuga?

Bild för anställda-ingången på medarbetarwebben.
Anställd-ingången på medarbetarwebben

För att säkra innehållsarbete, aktualitet, tonalitet, sökmotoroptimering samt de olika "inkastar möjligheterna" erbjuder vi webbstugor för webbredaktörer inom universitetsförvaltningen. Jag visar både på utwebb och i Polopoly, samt utför förändringar direkt där så är möjligt tidsmässigt. Jag håller webbstugor med olika teman en gång i månaden under höst- och vårtermin.

 • Anmälan: suwebb@su.se
 • Minst 5 och max 10 deltagare.

 • Du deltar utan kostnad men föranmälan krävs

Tema den  7 november 2018: "Bostad" och struktur. Landningssidor med puffar eller längre artiklar med ankarlänkar? SEO. Spridning via TAG, global eller lokal kategorisering samt hur förbereda artikeln i puffläge.

Agenda

1. Snabb presentationsrunda om behövs med namn, enhet och huvudsakliga arbetsuppgifter på avdelningen.

2. Kort genomgång av hur webbarna förvaltas och utvecklas, samt vart du vänder dig med olika typer av frågor och funderingar.

Polopolymanual: www.su.se/polopolymanual/

Felanmälan respektive beställning av kortadresser eller behörighet: su.se/serviceportalen

Råd, stöd eller bygga upp struktur och presentation på dina landningssidor med kortadresser: Boka gärna in mig via outlook 

3. Var bor ditt innehåll och varför?

4. Minska strukturdjup och navigeringsval på dina landningssidor: puffar samt längre sidor webbsidor med ankarlänkar.   

5. Sökmotoroptimera varje webbsida, puff och avdelning maximalt i befintliga polopolymallar. 

6. Kategorisera och tagga dina artiklar för bättre spridning. Dessa finns och så här gör du.

7. Förbered din artikel i puffläge för publicering på t ex webbarnas START-sidor.

8. Här hämtar du foton kostnadsfritt till webbartiklar, puffar och marknadsföringsytor: su.se/mediabank.  Här finns produktionsverktyget för produktion av MF-ytor och högerspaltspuffar: su.se/visuellidentitet. Vilken storlek ska användas var?

Välkommen!

Marie Jackalin
Huvudredaktör webb / Content Manager web

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Kommunikationsnätverket
Sofia Fossum, koordinator, kommunikationsnatverket@su.se

Polopolyutbildning
Serviceportalen, su.se/serviceportalen

Forum i Mondo

Kommunikationsnätverket
Kontakta koordinator för att bli medlem i nätverket och få tillgång till forumet.
Sofia Fossum, koordinator, kommunikationsnatverket@su.se

Polopolynätverket
Du läggs in som medlem efter avslutad Polopolyutbildning.

Stödsystem och verktyg

Allt om kommunikation, su.se/kommunikation
Redaktörsgränssnitt Polopoly, su.se/editpolopoly
Redaktörsmanual för Polopoly, su.se/polopolymanual
Styrdokument - Regelboken
Verktyg för visuell identitet (mediabank, produktionsverktyg), su.se/visuellidentitet/verktyg