Polopolyutbildning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. IT
 6. Stödsystem
 7. Polopoly
 8. Polopolyutbildning
 9. Webbstuga för redaktörer på su.se, su.se/english och su.se/medarbetare

Webbstuga för redaktörer på su.se, su.se/english och su.se/medarbetare

EVENEMANG

Datum: 03 maj 2018 10:00 - 03 maj 2018 11:30
Plats: Rum 175 i Bloms paviljong, bakom biblioteket i Frescati

För att säkra innehållsarbete, aktualitet, tonalitet, sökmotoroptimering samt de olika "inkastar möjligheterna" erbjuder vi webbstugor för webbredaktörer inom universitetsförvaltningen. Du är en av 96 webbredaktörer på de centrala webbarna.

Varför webbstuga?

För att säkra innehållsarbete, aktualitet, tillgänglighet, klarspråk, sökmotoroptimering samt de olika "inkastar möjligheterna" erbjuder vi webbstugor för webbredaktörer inom universitetsförvaltningen. Vi tittar både på utwebb och i Polopoly, samt utför förändringar direkt där så är möjligt tidsmässigt. Jag håller webbstugor med olika teman en gång i månaden under höst- och vårtermin.

 • Anmälan: suwebb@su.se
 • Minst 5 och max 10 webbredaktörer per tillfälle.

 • Du deltar utan kostnad men föranmälan krävs.

Tema den 3 maj 2018: Klarspråk och tillgängligt innehåll

Agenda, preliminär

1. Snabb presentationsrunda om behövs med namn, enhet och huvudsakliga arbetsuppgifter på avdelningen.

2. Kort genomgång av hur webbarna förvaltas och utvecklas, samt vart du vänder dig med olika typer av frågor och funderingar.

3. Det här ska du tänka på vid produktion av webbsidor, med hänsyn tagen till både besökare och sökmotorer. (struktur, klarspråk, tonalitet, tillgänglighet, SEO)

4. Granska, aktualisera och sökmotoroptimera dina gamla artiklar.

5. Så här förbereder du webbartiklar i "puffläge" för presentation på en löpsedel t ex START-sidans. Så här gör du MF-ytor för dina evenemang eller viktiga händelser. Du hämtar foton kostnadsfritt i mediabanken och producerar dem via produktionsverktyget.

Välkommen!

Marie Jackalin & Karin Tjulin

Vi är universitetets representanter i Språkrådet och representerar
områdena marknadskommunikation resp. press och redaktion vid Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen

Bokmärk och dela Tipsa

Forum i Mondo

Kommunikationsnätverket
Kontakta koordinator för att få tillgång till forumet.

Polopolynätverket
Kontakta helpdesk efter avslutad Polopolyutbildning.