Polopolyutbildning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. IT
 6. Stödsystem
 7. Polopoly
 8. Polopolyutbildning
 9. Webbstuga för redaktörer på su.se, su.se/english och su.se/medarbetare

Webbstuga för redaktörer på su.se, su.se/english och su.se/medarbetare

EVENEMANG

Datum: 04 juni 2018 13:00 - 04 juni 2018 14:30
Plats: Rum 175 i Bloms paviljong, bakom biblioteket i Frescati

För att säkra innehållsarbete, aktualitet, tonalitet, sökmotoroptimering samt de olika "inkastar möjligheterna" erbjuder vi webbstugor för ca 80 webbredaktörer inom universitetsförvaltningen.

Varför webbstuga?

För att säkra kvalitet och aktualitet på webbarna med många sällanredaktörer erbjuder vi webbstugor för webbredaktörerna inom universitetsförvaltningen. Vi tittar både på utwebb och i Polopoly, samt utför förändringar direkt där så är möjligt tidsmässigt. 

Webbstugorna hålls flera gånger under höst- och vårtermin med olika teman. 

 • Anmälan: suwebb@su.se
 • Minst 5 och max 10 webbredaktörer per tillfälle.

 • Du deltar utan kostnad men föranmälan krävs.

Tema den 4 juni 2018: Klarspråk och tillgängligt innehåll

Agenda

1. Snabb presentationsrunda om behövs med namn, enhet och huvudsakliga arbetsuppgifter på avdelningen. (MJ)

2. Kort genomgång av hur webbarna förvaltas och utvecklas, samt vart du vänder dig med olika typer av frågor och funderingar. (MJ)

3. Vi är en myndighet och vår webb ska vara tillgänglig för alla: klarspråk, tonalitet och tillgänglighet. (KTj och KP)

4. Granska, aktualisera och sökmotoroptimera dina gamla artiklar. Så här gör du. (MJ)

 • Granskningsfunktionen i Polopoly, kopiera  dina delar till skrivbordet

5. Underlätta för besökarens genom att korta och rensa dina högerspalter och samtidigt förbereda inför webb2021. (MJ)

Välkommen!

Marie Jackalin, Karin Tjulin och Karin Persson 

Vi är universitetets representanter i Språkrådet och representerar
områdena marknadskommunikation resp. press och redaktion vid Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Kommunikationsnätverket
Sofia Fossum, koordinator, kommunikationsnatverket@su.se

Polopolyutbildning
Serviceportalen, su.se/serviceportalen

Forum i Mondo

Kommunikationsnätverket
Kontakta koordinator för att bli medlem i nätverket och få tillgång till forumet.
Sofia Fossum, koordinator, kommunikationsnatverket@su.se

Polopolynätverket
Du läggs in som medlem efter avslutad Polopolyutbildning.

Stödsystem och verktyg

Allt om kommunikation, su.se/kommunikation
Redaktörsgränssnitt Polopoly, su.se/editpolopoly
Redaktörsmanual för Polopoly, su.se/polopolymanual
Regelboken, bok 1
Verktyg för visuell identitet (mediabank, produktionsverktyg), su.se/visuellidentitet/verktyg