Polopolyutbildning

Polopolyutbildning för webbredaktörer

Stockholms universitet har upphandlat och valt webbpubliceringsverktyget Polopoly, som är ett kraftfullt Content Management System (CMS) och samtidigt en webbserver. Tillgång till Polopoly ges efter genomgången webbredaktörsutbildning.

Det ges inte längre några huvudredaktörsutbildningar i Polopoly. Om du har fått rollen som ny huvudredaktör för en webbplats men inte har gått vår tidigare huvudredaktörsutbildning, kan du mejla webbutbildningar@su.se för mer information.

Upplägg utbildningar i nya mallar och lansering av ny webbplats

Inom projekt webb2021 börjar vi nu implementera nya mallar för webbplatser. Detta sker genom utbildning och instruktioner i flera steg. För de utbildningar som sker från augusti kan arbete och lansering av ingångarna "Utbildning" och "Om institutionen" slås samman.

Utbildningstillfällen i nya mallar Webb2021

Utbildning för institutioner i nya mallar är uppdelad på de olika ingångarna och synkas med de två centrala webbplatserna su.se och su.se/english. Lanseringen av nya webbplatser sker också med dellanseringar av de olika ingångarna.

Webbredaktörsutbildningar i Polopoly

Demo för den digitala utbildningskatalogen

För att arbeta i den digitala utbildningskatalogen krävs att du har genomgått minst webbredaktörsutbildning i Polopoly (vår centrala).

  • 29/5 kl 10-11.30
    alternativt
  • 8/6 kl 13-14.30

Anmälan till demo

Webbstugor för ny utbildningsingång

  • 5/6 kl 10-12
  • 12/6 kl 13-15
  • 17/6 prel.
  • 25/6 kl 13-15
  • 30/6 kl 13-15

Information och anmälan

Kontakt

Kommunikationsnätverket
Sofia Fossum, koordinator, kommunikationsnatverket@su.se

Polopolyutbildning
Serviceportalen, su.se/serviceportalen

Forum i Mondo

Kommunikationsnätverket
Kontakta koordinator för att bli medlem i nätverket och få tillgång till forumet.
Sofia Fossum, koordinator, kommunikationsnatverket@su.se

Polopolynätverket
Du läggs in som medlem efter avslutad Polopolyutbildning.

Stödsystem och verktyg

Allt om kommunikation, su.se/kommunikation
Redaktörsgränssnitt Polopoly, su.se/editpolopoly
Redaktörsmanual för Polopoly, su.se/polopolymanual
Styrdokument - Regelboken
Verktyg för visuell identitet (mediabank, produktionsverktyg), su.se/visuellidentitet/verktyg