Polopolyutbildning

Upplägg utbildningar i nya mallar och lansering av ny webbplats

Inom projekt webb2021 börjar vi nu implementera nya mallar för webbplatser. Detta sker genom utbildning och instruktioner i flera steg. För de utbildningar som sker från augusti kan arbete och lansering av ingångarna "Utbildning" och "Om institutionen" slås samman.

Utbildning webbplats i nya mallar Webb2021

Utbildning för institutioner i nya mallar är uppdelad på de olika ingångarna och synkas med de två centrala webbplatserna su.se och su.se/english. Lanseringen av nya webbplatser sker också med dellanseringar av de olika ingångarna.

Utbildning digitala utbildningskatalogen i Polopoly

För att få redigera den digitala utbildningskatalogen i Polopoly krävs genomgången central webb-, huvudredaktörs- eller den nya grundutbildningen (erbjuds fr.o.m. våren 2020) i Polopoly samt introduktion eller demo.

Webbredaktörsutbildning "gamla" mallar

Obligatorisk grundutbildning för webbredaktörer i webbpubliceringsverktyget Polopoly i gamla mallar. Anmälan krävs.

Webbstugor för redaktörer fokus utbildning

För att ge stöd i arbetet med de nya utbildningssidorna ges webbstugor för de som gått utbildning i nya mallar för webbplats. Vi tar upp tekniska och redaktionella frågor som rör utbildningsingången på institutionswebben och den digitala utbildningskatalogen.

Webbstugor för redan utbildade webbredaktörer

Kontakt

Kommunikationsnätverket
Sofia Fossum, koordinator, kommunikationsnatverket@su.se

Polopolyutbildning
Serviceportalen, su.se/serviceportalen

Forum i Mondo

Kommunikationsnätverket
Kontakta koordinator för att bli medlem i nätverket och få tillgång till forumet.
Sofia Fossum, koordinator, kommunikationsnatverket@su.se

Polopolynätverket
Du läggs in som medlem efter avslutad Polopolyutbildning.

Stödsystem och verktyg

Allt om kommunikation, su.se/kommunikation
Redaktörsgränssnitt Polopoly, su.se/editpolopoly
Redaktörsmanual för Polopoly, su.se/polopolymanual
Styrdokument - Regelboken
Verktyg för visuell identitet (mediabank, produktionsverktyg), su.se/visuellidentitet/verktyg

Puff manual för profilsidor
Webb2021