Redaktörsgränssnittet och inställningar

Redaktörsgränssnittet och dess funktioner visas och förklaras i respektive instruktionsavsnitt. Här får du en översiktlig beskrivning av redaktörsgränssnittet, instruktioner för språkinställningar och några funktioner som inte beskrivs i övriga avsnitt.
Detta är ett förenklat redaktörsgränssnitt av Polopoly jämfört med det som används vid redigering av webbplatser, även om vissa knappar och ytor ligger synliga men utan funktion.

Viktiga tips

 • Använd webbläsare Mozilla Firefox.
 • Använd EJ ”Back/Forward” knapparna i webbläsaren.
 • Tänk på att spara under arbetets gång!

De olika ytorna

 1. Användarytan: den gröna listen längst upp. Här ändrar du inställningar för språk, kan ta fram ditt skrivbord, samt loggar ut. Här ligger också den s.k. klippboken längst till höger som innehåller senast kopierade objekt.
 2. Navigeringsytan med inkorg: används inte för profilsidor.
 3. Arbetsytan: här redigerar du din profilsida. Om du inte är redaktör för en webbsajt är det bara din profilsida som kommer att ligga på skrivbordet här.
 4. Sökytan: här kan du söka på de objekt som hör till din profilsida.

Språkinställning

Du kan välja mellan svenska eller engelska som språk i redaktörsgränssnittet, grundinställningen är engelska. Du ändrar språk genom att klicka på ditt namn till vänster i den gröna listen upptill.
Ändra språk under rubriken "Languages/Språk".


1. När du gjort ändringen klickar du på "Save & View/Spara & visa".

2. För att ändringen ska slå igenom måste du logga ut och in igen. Klicka på "Log out/Logga ut" till höger i den gröna listen upptill. Logga in igen via su.se/editpolopoly.

Redigera  objekt

Funktioner

När ett objekt är stängt visas ett antal ikoner för olika funktioner. Nedan visas ikonraden för en fil. För artikel (profilsidan) och bilder visas endast ikonerna för kopiering och borttagning, övriga återfinns som knappar i knappraden upptill på objekten när de är aktiverade och därmed öppnade i egen flik.

 1. Redigera: för att redigera objektet, ny flik öppnas.
 2. Förhandsgranska: öppnar objektet i ny flik i webbläsaren.
 3. Egenskaper: visar egenskaper för objektet. Du kan bl.a. och titta på tidigare versioner och spara dem som senaste version. Var dock försiktig om du har lagt in filer, bilder och länkar i en senare version, de försvinner då och sidan riskerar att inte visas.
 4. Kopiera till klippboken: kopierar referens till klippboken.
 5. Ta bort: borttagning av objektet.

Flikar, knappar i visa-läge och redigera-läge

När du skapar ny bild eller fil eller klickar på redan befintlig artikel (profilsidan), bild eller fil, så öppnas objektet i en egen flik. Fliken stängs ner, antingen när man har klickat på Spara & stäng eller genom att klicka på krysset till vänster på fliken.


När en artikel (profilsida), bild eller fil är aktiverad i egen flik finns två olika visningslägen:

Visa-läge
Visa-läge

 

 

Redigerarläge
Redigera-läge


Under ”Egenskaper” kan du ta fram och titta på tidigare versioner och spara dem som senaste version. Var dock försiktig om du har lagt in filer, bilder och länkar i senare version, de försvinner då och sidan riskerar att inte visas.

Förhandsgranskningen öppnas i ny flik. Webbläsaren måste vara inställd på att tillåta pop up-fönster.

Spara och automatspar

När du har sparat din profilsida en första gång så automatsparas innehållet när du är inloggad och redigerar. Om du blir utloggad utan att ha sparat, kommer du att få möjlighet att få fram den senaste versionen som automatsparades när du klickar på Redigera.

Klicka på länktexten i fältet och sedan på "x" för att stänga infofönstret.

Sökfunktionen

Om du av misstag tagit bort profilsidan (artikel) eller en bild, kan du leta fram det igen via sökfunktionen längst ner i redaktörsgränssnittet. Din sökning görs då bland de objekt du är behörig att se, d.v.s. din profilsida och de bilder du laddat upp.
Läs vidare i instruktionen i FAQ

Informationsruta

När du infogar, sparar, blir utloggad m.m. visas en informationsruta i den gröna listen.

 

Klippboken

När du kopierar referensen till ett objekt läggs den in i klippboken. Om du klickar på knappen för klippboken längst till höger i den gröna listen upptill, ser du vilken referens som ligger där. Det är bara den senaste referensen som ligger i klippboken.