Presentationstexter

Du kan lägga in presentationstexter med rubrikerna "Om mig", "Forskning" samt "Undervisning". Du väljer själv under vilka rubriker du vill lägga in text. Lägger du inte in någon text visas inte rubriken.

Texterna visas i mittenytan och den befintliga SUKAT-informationen flyttas då automatiskt till vänsterspalten på din profilsida. Om du laddat upp en porträttbild ligger den kvar överst i vänsterspalten.

Börja redigera

Om du går in direkt via din profilsida är redigera-gränssnittet öppet för redigering. Kommer du in via direktinloggning i systemet klickar du först på din profilsida på skrivbordet, och sedan på "Redigera" i knappraden överst.

 

 

 


Du lägger in din text i textredigeraren för respektive språk:

 

Lägga in text

Skriv in din text direkt i texteditorn (1a).
Kopierar du in text från t.ex. Word, ska du alltid kopiera in texten genom att klicka på någon av ikonerna "Klistra in som vanlig text" eller "Klistra in från Word" (1b), det följer annars med formatkod som kan förvränga texten på utsidan. Du kan behöva göra vissa justeringar i t.ex. styckebrytning.

Formatera text

Nytt stycke: enter; ny rad: shift+enter
​Rubriker: om du ska lägga in underrubriker ska du använda rubriknivå 3 (de förinlagda rubrikerna är nivå 2) - välj i rullgardinsmenyn (2a).
Brödtext (2b):

  • fetstil används främst för att markera ledord för att förenkla läsningen
  • kursivt är svårläst på skärm och används sparsamt
  • understrykning används ej eftersom det förväxlas med länkar som alltid är understrukna
  • använd gärna numrerade listor eller punktlistor som förenklar läsningen

Länkar och ankare i sidan

Skriv in och/eller markera önskad länktext och klicka på ikonen "Infoga/Redigera länk" (3a). Ange i pop up-fönstret:

  • webbadress: klistra in länkadressen i URL-fältet. OBS! Om det är en extern länk ska du även klicka på fliken "Mål" och välja "Nytt fönster (_blank)"; för intern länk (su.se-adress) behöver du inte välja mål.
  • e-postadress: välj "E-post" som länktyp och klistra in e-postadressen.
  • ankare i sidan: används för att länka inom sidan. Ange först plats för ankaret genom att ställa markören på önskad plats i din text, klicka på ikonen "Infoga/Redigera ankarlänk" (3b) och ange ankarnamn. Länka sedan till ankaret enligt ovan och välj länktyp "Ankare i sidan".

Ta bort länk genom att högerklicka på länktexten och välj ”Radera länk”, ta sedan bort länktexten.

Tabell

Infoga tabell genom att ställa markören på önskad plats i din text och klicka på ikonen "Tabell" (4). Ange i pop up-fönstret antal rader och kolumner, m.m. Tabellen läggs på ny rad. Använd helst bara för tabelldata, ej för layout.

Ta bort tabell genom att högerklicka i tabellen och välj "Radera tabell".

Filer

Ladda upp den fil du vill infoga i fältet "Filer" och kopiera referensen till filobjektet.
Infoga på ny rad eftersom det även visas en ikon bredvid fillänken: ställ markören där du vill infoga filen och klicka på ”Infoga länkresurs” (5). Den synliga texten blir densamma som filnamnet.

Ta bort fil genom att högerklicka på fillänken och välj ”Radera länk”, ta sedan bort länktexten.

Bilder

Ladda upp bild och kopiera referensen till bildobjektet du vill infoga, se instruktioner i avsnittet Bilder.
Infoga genom att klicka på ikonen ”Infoga bildresurs” (6).
I pop up-rutan lägger du in:

  • storlek: helbredd = 505, halvbredd = 240, tredjedels bredd = 165:
  • placering: ange placering för rätt bredd. Om du anger helbredd men bilden är satt till t.ex. halvbredd blir bilden suddig.
  • bildtext

Obs: Om du infogar bilden och sedan fortsätter skriva får texten bildtextformatering. För vanligt brödtextformat ska du först gå ner med piltangenten och sedan skriva.
Har du infogat bild med halvbredd resp. tredjedels bredd och fortsätter skriva, hamnar texten bredvid bilden. För att texten ska hamna nedanför bilden måste du först gå ner med Enter-slag och sedan med piltangenten.

Ta bort bild genom att markera bilden uppifrån eller nedifrån så att den blir blåmarkerad och klicka sedan på backsteg (detta för att all bakomliggande kodning ska försvinna).

Källa

Visar den s.k. källkoden för det innehåll du lagt in på sidan (7). Det styr delvis hur innehållet visas på webbsidan.
Rör bara om du har kännedom om html-kodning och infoga inte egna skript och kodsnuttar - hela webbsidan riskerar att förvanskas.

Förhandsgranska och spara

Spara genom att klicka på någon av Spara-knapparna, se bild nedan.

Kontrollera gärna vartefter hur texten ser ut på utsidan genom att klicka på "Förhandsgranska": klicka först på "Spara och redigera" och därefter på "Förhandsgranska". Utsidan visas då i ny flik i webbläsaren (du måste tillåta pop up-fönster i din webbläsare).

OBS! Var vaksam på att du inte har hunnit bli utloggad innan du sparar, så att inte det du gjort på sidan försvinner. Markera i så fall all text och kopiera med ctrl/cmd+c, så kan du klistra in texten med ctrl/cmd+v när du har loggat in igen.

Efter att profilsidan sparats en gång sparas den automatiskt med visst tidsintervall. Om du inte hunnit spara innan du blivit utloggad, kan du då få fram senaste version nästa gång du klickar på "Redigera". Klicka på länktexten i det gula fältet och sedan på "x" för att stänga infofönstret.