Redaktörsroller i Polopoly

Webbredaktör

En webbredaktör kan skapa nya sidor/artiklar under någon avdelning i vänstermenyn samt känner till versionshantering och kategorisering och hur man lägger in en artikel som man önskar ska bli publicerad i en kö. En webbredaktör kan i en artikel lägga till, redigera och ta bort funktioner som länkning, metadata, bifogade filer, rubriknivåer, punktlistor och tabeller.

Behörighetsnivån är begränsad till vissa delar djupare ner i strukturen. Webbredaktören kan även lägga upp nya webbsidor i befintlig struktur (endast i samråd med huvudredaktören).

Huvudredaktör

En huvudredaktör kan utöver det som en webbredaktör gör även följande:
Huvudredaktören ska kunna hantera en hel webbplats/sajt: bygga upp strukturen på webbplatsen, veta vilka mallar som ska användas, känna till all funktionalitet samt följa universitetets riktlinjer för visuell identitet och webb.

Ansvarig huvudredaktör (webbplatsansvarig)

Roll är inte detsamma som behörighet, t ex finns det bara en person som är ansvarig huvudredaktör för en webbplats. Denna huvudredaktör ansvarar å prefektens/chefens vägnar när det gäller regler kring publicering och struktur. Däremot kan det finnas flera personer som har samma behörighet som den ansvariga huvudredaktören, t ex för att kunna träda in i dennes ställe vid sjukdom eller semester. Ansvarig huvudredaktör ska även gå de tre utbildningarna om sökmotoroptimering, att skriva för webben samt juridik på webben (ges inom ramen för Kommunikationsnätverket). Ändring av ansvarig huvudredaktör ska anmälas till helpdesk@su.se.

Systemadministratör (finns endast på IT avdelningen för IT och Samverkansavdelningen)

En administratör kan utöver det som en webbredaktör och huvudredaktör gör även skapa nya webbplatser och ändra på systemgenerella konfigurationer. Administratören hanterar allt som övriga roller kan utföra inklusive uppsättning och konfiguration av nya webbplatser.

Tilldelning av behörigheter

Tilldelning av behörigheter sköts av huvudredaktören genom Kontohanteringsverktyget som nås via Mitt universitet. Huvudredaktören kan tilldela behörighet ända upp till huvudredaktörsnivå.

Huvudredaktörens ansvar för webbredaktörer

Huvudredaktören ansvarar för att de webbredaktörer som han/hon utbildar har tillräcklig kunskap för att kunna hantera Polopoly inom sitt uppdrag. De webbredaktörer som finns vid en institution ska i första hand alltid vända sig till sin huvudredaktör vid frågor kring Polopoly.