Denna release innehåller bland annat:

  • nya mallade kurs- och programsidor, steg 1
  • förberedelse för att kunna visa kurser och program utan publicerat tillfälle
  • visning av relaterade artiklar längst ner på kurs- och programsidor
  • ändrat typsnitt i brödtext till det mer lättlästa TheSans Light
  • namn på institution visas på nyhetspuffar i nya mallar (centrala utbildningsingångarna)
  • hela ytan på de infällbara rubrikerna är klickbar