Denna release innehåller bland annat:

  • Etiketter: kompletterande teknisk lösning för etiketter, visning av etikett på artikelsida (kommande temasidor baseras på etiketter) 
  • Filter på nyhets- och kalendersidor: kompletterande lösning för kategorisering
  • Nytt utseende och funktionalitet för profilsidespuffar (två varianter)
  • Kontaktsida på nya webbplatser: möjlighet att lägga in listor med profilsidor 
  • Tekniska lösningar för att kunna skapa webbplatser
  • Nytt planarkiv för kursplaner och kurslitteraturlistor: version 1
  • Kurslitteraturlistor: tekniska lösningar för kommande arkivfunktion och automatisk visning på kurs- och programsidor  
  • Justeringar och kompletteringar i nya mallar

Under releasen är redaktörsgränssnittet stängt.