Denna release innehåller följande förbättringar och åtgärder:

Förbättringar

 • Ny granskningsfunktion - artiklar som inte har uppdaterats på 1.5 år får en märkning om att de behöver granskas. Redaktören kan med en knapptryckning välja att antingen godkänna artikeln, avpublicera artikeln eller öppna den för redigering.
 • Ny utformning av "Min arbetsyta" där redaktören direkt kan se vilka artiklar som behöver granskas, vilka som är senast redigerade och de artiklar som är tidsstyrda att publiceras inom en månad.
 • En ny översikt, "Mina artiklar", har skapats och är en sida som visar alla artiklar en redaktör har behörighet till att redigera. På denna sida kan redaktören välja att filtrera och sortera artikellistan på flera olika sätt.
 • Gränssnittet för artikelelementet har nu fått ett antal förändringar som ska förbättra för redaktörerna, bl a så är innehållet under den tidigare fliken "Metadata" åtkomligt under fliken "Text & bilder"
 • Webbsidor laddas och visas nu snabbare som en följd av bättre kod för javascript och stilmallar (CSS:er)
 • Det är nu möjligt att avpublicera filer som bifogats en profilsida
 • Redaktörer kan nu med en knapptryckning fälla in navigationsträdet i redaktörsgränssnittet för att få mer plats för att kunna redigera i arbetsytan
 • Profilsidor kan nu visa upp engelska titlar (detta kräver dock att titeln läggs in i SUKAT för respektive medarbetare)
 • I redaktörsgränssnittet visas nu artiklar alltid upp med fetstilade rubriker

Åtgärdade fel

 • Rättat felaktig presentation av svenska tecken i ledtexten för artikel
 • Åtgärder för att minimera sårbarheten för cyberattacker
 • Namn och titel i listor över profilsidor har nu korrekt radbrytning
 • Endast redaktörer med behörighetsnivån sysadmin kan nu skapa nya webbplatser