Denna release innehöll följande förbättringar och åtgärder:

  • Tekniskt förarbete för implementering av "institutionsfilter" på webbplatser i Polopoly för institutioner/centra/institut (gäller huvudsajter). Arbete med att lägga in filter på webbplatserna kommer att göras successivt under en efterföljande period.
  • Bugg rättas vad gäller autocomplete i sökfältet.