I början av mars sker nästa dellansering inom projekt Nya mallar/Webb 2021. Vi lanserar då en alternativ väg - utöver vårt utbildningssök - för presumtiva studenter att hitta rätt utbildning via sidor med våra intresseområden och ämnen på su.se och su.se/english.

Denna release är den första av två som förbereder systemet inför lanseringen.

Den innebar även följande förbättringar på kurs- och programsidor:

  • Tydligare tillfällesväxlare
  • Visning av kurskod respektive programkod och inriktingskod
  • Högerspalten och sidtoppen rensad från dubblerande fakta/ikoner
  • Jordglobs-ikonen för växling av språk är nu vänsterställd

Samlad information om projektet på su.se/webb2021