I början av mars sker nästa dellansering inom projekt Nya mallar/Webb 2021. Vi lanserar då en alternativ väg - utöver vårt utbildningssök - för presumtiva studenter att hitta rätt utbildning via sidor med våra intresseområden och ämnen på su.se och su.se/english.

Denna release är den andra av två som förbereder systemet inför lanseringen.

Samlad information om projektet på su.se/webb2021

Här nedan beskrivs några av de förbättringar som releasen innehåller men även vilka fel som åtgärdats.

Förbättringar

  • Sidor för intresseområden och ämnen är nu skapade och länkas till relevanta kurs- och programsidor.
    I samband med detta har även beskrivning av intresseområden och ämnen tagits bort från kurs- och programsidorna och ersatts med länkar.
  • I terminminsväljaren skrivs helaterminsnamnet ut.
  • Länk till tidigare kurs- och utbildningsplaner finns på de kurs- eller programsidor där sådana finns i planarkivet.
  • Länk till information om särskild behörighet på antagning.se resp. universityadmissions.se har nu lagts till under rubriken Särskild behörighet resp. Eligibility på kurs- och programsidorna.
  • Ny utskriftsmall för kurs- och programsidor.

 

Åtgärdade fel

  • Program kopplade till fler än ett intresseområde syns nu på ett korrekt sätt i utbildningssöket.
  • Program kopplade till fler än ett ämne syns nu på ett korrekt sätt i utbildningssöket.