Denna release innehöll följande:

Förbättring

  • Ämnessida: ordning på listorna på svenska ämnessidor (kurser först).

Åtgärdade fel

  • Ämnessidor utan utbildningstillfällen visas nu med nya sidmallen.