I början av september planeras nästa dellansering inom projekt Webb 2021. Vi lanserar då nya utbildningsingångar på su.se och su.se/english. Denna release är den andra av tre som förbereder systemet inför lanseringen.

Den innebar även rättningar av buggar, bl.a. texteditorns visning i olika webbläsare.

Samlad information om projektet på su.se/webb2021