I enligt med lagkrav lanserade vi den 10/2 en funktion som gör att besökare till webbplatser i Polopoly måste godkänna cookies innan de sparas i deras webbläsare. De har också möjlighet att välja vilka cookies de godkänner.

För dig som redaktör innebär det att webbstatistiken påverkas i och med att en del besökare kan välja att inte spara cookies från Google Analytics.

Vi kommer i jobba vidare med denna funktion för att säkerställa att den följer alla lagkrav och vi kommer att löpande informera om detta arbete.