• Justeringar av sidfot och sidhuvud på nya webbplatser
  • rättning av bugg för bild i nya mallar. Bilder i både halvbredd och tredjedelsbredd är nu vänsterställda (halvdelsbredd utan text bredvid).
  • Digitala utbildningskatalogen, bl.a.:
    • tillägg av filter för utbildningar öppna för anmälan och för internationella studenter (förvalt på engelska söksidan)
    • olika justeringar, på söksidan och ämnessidan samt i högerspalt (länkfunktion)
  • Förberedande arbete för ny funktionalitet med filter och kategorisering för visning i listor av nyheter och kalender

Under releasen är redaktörsgränssnittet stängt.