Utveckling och releaser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. IT
  6. Stödsystem
  7. Polopoly
  8. Utveckling och releaser

Information om utveckling och releaser

Polopoly vidareutvecklas fortlöpande i syfte att möta behoven av nya och förbättrade funktioner och för att ständigt förbättra kvalitén, tillförlitligheten, och prestandan i systemet.

På dessa webbsidor lägger vi ut information om planerad utveckling och genomförda releaser för Polopoly på Stockholms universitet.

På gång just nu

Nu arbetar vi bland annat med följande saker kring publiceringsverktyget

Digitala utbildningskatalogen:

  • Kurslitteraturlistor: arkivfunktion och automatisk visning av filer på kurs- och programsidor   

Webbplatser:

Information om webbprojektet på su.se/webb2021

Genomförd release i Polopoly 2021-02-11

Release i Polopoly för att justera säkerhetsanpassningar för webbplatser i Polopoly.

Genomförda releaser

Kontakt

Felanmälan, supportärenden eller intresseanmälan Polopoly: Serviceportalen

Puff manual för profilsidor
Webb2021