Behörighet i Primula

Anmälan för administrativ behörighet i Primula görs av prefekt/motsvarande på blanketten ”Behörighet i Primula”. Blanketten används för utökad, minskad eller borttag av behörighet. Det är viktigt att anmäla när en användare med administrativ behörighet slutar eller får andra arbetsuppgifter som inte kräver administrativ behörighet i Primula. Medarbetare kommer att få grundbehörighet i systemet för sina uppgifter och det krävs ingen behörighetsanmälan.

Blanketten skickas till: Personalavdelningen, Lönesektionen. 

Behörighetsblanketten finns nedan som bifogad fil, men finns även bland alla Blanketter för personalfrågor.
 

Synpunkter och förslag på förbättringar i Primula

Använd funktionsadressen personalsystem@su.se för att lämna dina synpunkter och förslag på förbättringar i Primula. Vi sammanställer och avgör om det är möjligt att genomföra förbättringarna.
 

Nyhet – registrera friskvårdsbidrag i Primula från 24/1

Som anställd vid Stockholms universitet har du rätt till ett friskvårdsbidrag på upp till 1500 kronor per år. Via vår länk kan du läsa mer information om friskvårdsbidrag och hur du går tillväga för att registrera det i Primula. För att få friskvårdsbidrag, logga in i Primula/Min sida/Friskvårdsbidrag.
Läs mer om friskvårdsbidrag vid Stockholms universitet.
 

Utbildningar i Primula

Primula webb – utbildning i PA-systemet