Stockholms universitets personaladministrativa system heter Primula. Systemet förvaltas av Personalavdelningen.


Ledighet ska ansökas direkt i Primula, vilket ersätter pappersblankett

Ledighet ska planeras i samråd mellan dig och din chef innan registrering i Primula. Ledigheter beslutas enligt besluts- och delegationsordningen.
>> Information om ledighet

Ansökan om semester, föräldraledighet, ledighet för släktangelägenhet, examen/tentamen och flyttdag till ny folkbokföringsadress görs direkt i Primula.

Från och med den 20 maj 2021 ska även ledighet för annan anställning, enskild angelägenhet, närståendevård och studieledighet ansökas i Primula. All ledighet som det inte finns en särskild rutin för kan nu ändras/återtas i Primula.

Du registrerar din ansökan om ledighet i Primula under Min sida/Föräldraledighet eller Ledighet. Vid föräldraledighet görs val i Primula utifrån om du är berättigad föräldrapenning eller ej, och barnets ålder. Följ anvisningarna i Primula.

_______


Behörighet i Primula

Anmälan för administrativ behörighet i Primula görs av prefekt/motsvarande på blanketten ”Behörighet i Primula”. Blanketten används för utökad, minskad eller borttag av behörighet. Det är viktigt att anmäla när en användare med administrativ behörighet slutar eller får andra arbetsuppgifter som inte kräver administrativ behörighet i Primula. Medarbetare kommer att få grundbehörighet i systemet för sina uppgifter och det krävs ingen behörighetsanmälan.

Blanketten skickas till: Personalavdelningen, Lönesektionen. 

Behörighetsblanketten finns nedan som bifogad fil, men finns även bland alla Blanketter för personalfrågor.
 

Översyn av behörigheter i Primula

En översyn av behörigheter i Primula pågår utifrån roll och funktion.
 

Projektet Egenrapportering pågår

Personalavdelningen arbetar med utrullning av egenrapportering med syfte att få en tydligare, effektivare och mer rättssäker lönehantering samt att minska pappershanteringen vid universitetet.
 

Synpunkter och förslag på förbättringar i Primula

Använd funktionsadressen personalsystem@su.se för att lämna dina synpunkter och förslag på förbättringar i Primula. Vi sammanställer och avgör om det är möjligt att genomföra förbättringarna.
 

Utbildningar i Primula

Primula webb – utbildning i PA-systemet