Information på engelska för medarbetare? Information om friskvårdbidrag finns både på svenska och engelska i Primula och på webben (Sports and recreational facilities).
Kan granskaren ändra belopp? Om du är granskare av reseräkning/utlägg/friskvård kan du ändra friskvårdsbeloppet.
Finns det en spärr för friskvårdsbidraget? Det finns en spärr på 1500 kr per registrering. Om medarbetaren registrerar fler gånger, kommer det upp på kontrollistor hos lönehandläggare.
Hur kontrollerar vi vilka som använder personalgym? Manuell kontroll ska ske vid institutionen. Lönesektionen kan inte kontrollera vilka som använder personalgymmet. För Personalgym finns det ingen hantering i Primula.
Vad gäller för medarbetare som är anställd del av år? Primula har ingen spärr, utan det blir manuell hantering.
Vad gäller för dem som är tjänstlediga? En förutsättning för skattefri friskvård är att personen är anställd under hela perioden som ersättningen efterfrågas för. Föräldralediga och de som är sjukskrivna får nyttja förmånen under sin frånvaro. Vid annan typ av tjänstledighet på heltid omfattas anställda inte av friskvårdsförmånerna.
Är Primula-manual uppdaterad med friskvårdshanteringen? Primula-manual uppdateras inom kort.
Rutin för friskvårdsbidrag på institutionen? Institutionen meddelar anställda hur registrering och underlag med originalkvitto ska lämnas enligt institutionens anvisningar.
Vid registrering finns en knapp Skapa arvoden – går den att ta bort? Knappen är förbockad per automatik och måste finnas där.
Moms vid autogiro? Vid autogiro ska ingen moms dras. Välj friskvård. För att moms ska dras av behöver det vara ett originalkvitto, där moms framgår.
Vad gäller vid ”avvikande kontering”? Avvikande kontering kan både rapporteras av medarbetaren och granskaren.
Hur kommer det sig att vi ska skicka in underlag med originalkvitto till Personalavdelningen? Friskvårdskvitton ska bevaras enligt SU:s riktlinjer. För friskvård bevaras de centralt på Personalavdelningen. Skicka kvitton samlat, månadsvis, i personnummerordning.
Underlag med originalkvitto fäst på utskriften från Primula, sorteras i personnummerordning? Sortera äldst först.
Kontaktperson för granskare på Personalavdelningen vid frågor om friskvård?

Institutionens lönehandläggare på Personalavdelningen.

Hur informeras  medarbetare? Personalavdelningen informerar via Primula och webben under Friskvårdsbidrag. Det är institutionens ansvar att sprida informationen.