Syfte

Syftet är att ge dig som administativ chef eller som beviljar/tar del av ärenden i Primula nya kunskaper om rutiner och processer i HR-systemet Primula.
 

Innehåll

 • Bakgrund
 • Ärendestruktur i Primula
 • Ärendeflöde och behörigheter
 • Vilka ärenden kan egenrapporteras i systemet?
 • Funktionalitet i Primula för medarbetare, rapportör/granskare (handläggare) och attestant (chef)
 • Diskussion och frågestund


Målgrupp

Adminstrativa chefer.

 

Tid och plats

Informationsträffarna på 1,5 timmar kommer att ske via Zoom – en länk skickas till deltagarna ett par dagar innan utbildningstillfället.

 • Tillfälle 1: 5/11 kl. 10.0011.30
 • Tillfälle 2: 5/11 kl. 13.0014.30
 • Tillfälle 3: 6/11 kl. 10.0011.30
 • Tillfälle 4: 9/11 kl. 13.0014.30
 • Tillfälle 5: 3/12 kl. 10.0011.30 för administrativa chefer


Medverkande

Medarbetare vid Personalavdelningen.
 

Anmälan

En deltagare per institution/motsv. Anmälan görs via länken: anmälan.
 

Upplysningar

Frågor besvaras av lönechef Emma Schiött, emma.schiott@su.se, eller personalsystem@su.se.