Syfte

Syftet är att ge dig som arbetar med personaladministration grundläggande/nya kunskaper om rutiner och processer i PA-systemet Primula, inklusive ekonomiuppföljning.

Målgrupp
Anställda som på institutionsnivå eller motsvarande aktivt arbetar med
personaladministration och/eller personalfrågor, ex. personalhandläggare, ekonomihandläggare och administrativa chefer. Endast i undantagsfall två deltagare från samma institution.

Tid och plats
Den 19 september 2018 kl. 09.00–16.00, 11 platser. Lokal meddelas de deltagare som har fått plats på utbildningen.

Medverkande
Medarbetare vid Personalavdelningen.

Kostnad
Kursen är avgiftsfri, fika ingår. Observera att din institution kommer att faktureras 500 kr om du uteblir utan att lämna återbud i förväg.

Anmälan 
Anmälan görs via länken: anmälan.

Upplysningar
Fågor besvaras av Ellen Sharma, ellen.sharma@su.se.