Syfte

Syftet är att ge dig som arbetar med personaladministration grundläggande/nya kunskaper om rutiner och processer i PA-systemet Primula, inklusive ekonomiuppföljning.
 

Målgrupp

Anställda som på institutionsnivå eller motsvarande aktivt arbetar med
personaladministration och/eller personalfrågor, ex. personalhandläggare, ekonomihandläggare och administrativa chefer. Endast i undantagsfall två deltagare från samma institution.
 

Tid och plats

Den 21 mars 2019 kl. 09.00–16.00, 11 platser. Lokal meddelas de deltagare som har fått plats på utbildningen.
 

Medverkande

Medarbetare vid Personalavdelningen.
 

Kostnad

Kursen är avgiftsfri, fika ingår. Observera att din institution kommer att faktureras 500 kr om du uteblir utan att lämna återbud i förväg.
 

Anmälan

Anmälan görs via länken: anmälan.
 

Upplysningar

Fågor besvaras av Ellen Sharma, ellen.sharma@su.se.