Dagens Nyheter publicerade den 14 augusti en artikel om ett misstänkt dataintrång i ett lönesystem för Statens Service Center (SSC). Med anledning av detta vill vi informera om att Stockholms universitets personal- och lönesystem (Primula) inte berörs.