Var hittar jag Primula? http://hr.su.se
Hur loggar jag in? Du loggar in med ditt universitetskonto.
Var hittar jag lönespecifikationen? Logga in, i vänster menyn under Min sida, Lönespecifikation.
Behöver jag som medarbetare utbildning? Systemet är självinstruerande och vi ser inte behov av utbildningsinsatser från Personalavdelningen. Däremot kan du få stöd av din administrativa chef/motsv.
Semesteransökan? Du registrerar själv direkt i Primula.
Reseräkningar? Du registrerar själv direkt i Primula.
Flextidssystemet? Det är ett separat system.
Friskvårdsbidrag? Du registrerar själv direkt i Primula under Min sida/Friskvård.
Föräldraledighet? I samråd med närmsta chef före registrering i Primula. Ansökan görs under Min sida/Föräldraledighet.
Val görs utifrån berättigad till föräldrapenning eller ej, och barnets ålder. Följ anvisningar i Primula.
Återtagande av semester,
vissa ledigheter och föräldraledighet?
I samråd med närmsta chef före registrering i Primula. Ansökan görs under Min sida/Återtag ledighet/semester.
Återtagande kan endast göras av ledigheter som söks i Primula.