Primula är Stockholms universitets personaladministativ system. Systemet förvaltas av Personalavdelningen.


Fler ledigheter ska ansökas direkt i Primula, vilket ersätter fysiska blanketter

Redan nu kan du ansöka om semester och VAB i Primula. Från och med den 28 oktober ska också föräldraledighet, ledighet på grund av släktangelägenhet, ledighet för examen/tentamen och ledighet för flyttdag till folkbokföringsadress ansökas direkt i Primula. Senare ska även återtagande av semester/ledighet och övriga utvalda tjänstledigheter göras direkt i Primula.

Ledighet ska som vanligt planeras i samråd mellan dig och din chef innan registrering i Primula. Ledigheter beslutas enligt delegationsordningen.

Du registrerar din ansökan om ledighet i Primula under Min sida/Föräldraledighet eller Ledighet. Vid föräldraledighet görs val i Primula utifrån om du är berättigad föräldrapenning eller ej, och barnets ålder. Följ anvisningarna i Primula.
>> Information om ledighet

_______


Behörighet i Primula

Anmälan för administrativ behörighet i Primula görs av prefekt/motsvarande på blanketten ”Behörighet i Primula”. Blanketten används för utökad, minskad eller borttag av behörighet. Det är viktigt att anmäla när en användare med administrativ behörighet slutar eller får andra arbetsuppgifter som inte kräver administrativ behörighet i Primula. Medarbetare kommer att få grundbehörighet i systemet för sina uppgifter och det krävs ingen behörighetsanmälan.

Blanketten skickas till: Personalavdelningen, Lönesektionen. 

Behörighetsblanketten finns nedan som bifogad fil, men finns även bland alla Blanketter för personalfrågor.
 

Översyn av behörigheter i Primula

En översyn av behörigheter i Primula pågår utifrån roll och funktion. På sikt kommer attestant att hantera alla sina ärenden under Bevilja/Ta del av och handläggare kommer att se sina ärenden under Handlägga.
 

Projektet Egenrapportering pågår

Personalavdelningen arbetar med utrullning av egenrapportering med syfte att få en tydligare, effektivare och mer rättssäker lönehantering samt att minska pappershanteringen vid universitetet.

Egenrapporering av friskvårdsbidrag i Primula startade i januari i år. För att få friskvårdsbidrag, logga in i Primula/Min sida/Friskvårdsbidrag.

Vi införde egenrapportering av föräldraledighet och vissa andra ledigheter som pilot på ett antal institutioner under sensommaren. Dessa funktioner kommer att öppnas för alla medarbetare vid universitetet under vecka 44. Då kan medarbetare söka föräldraledighet, släktangelägenhet, examen/tentamen och flyttdag i Primula i stället för på fysisk blankett.

Nästa fas i projektet är egenrapportering av återtagande av semester/ledigheter och övriga utvalda tjänstledigheter.
 

Synpunkter och förslag på förbättringar i Primula

Använd funktionsadressen personalsystem@su.se för att lämna dina synpunkter och förslag på förbättringar i Primula. Vi sammanställer och avgör om det är möjligt att genomföra förbättringarna.
 

Utbildningar i Primula

Primula webb – utbildning i PA-systemet