Behörighet i Primula

Anmälan för administrativ behörighet i Primula görs av prefekt/motsvarande på blanketten ”Behörighet i Primula”. Blanketten används för utökad, minskad eller borttag av behörighet. Det är viktigt att anmäla när en användare med administrativ behörighet slutar eller får andra arbetsuppgifter som inte kräver administrativ behörighet i Primula. Medarbetare kommer att få grundbehörighet i systemet för sina uppgifter och det krävs ingen behörighetsanmälan.

Blanketten skickas till: Personalavdelningen, Lönesektionen. 

Behörighetsblanketten finns nedan som bifogad fil, men finns även bland alla Blanketter för personalfrågor.
 

Översyn av behörigheter i Primula

En översyn av behörigheter i Primula pågår utifrån roll och funktion. På sikt kommer attestant att hantera alla sina ärenden under fliken Bevilja/Ta del av och handläggare kommer att se sina ärenden under Handlägga.
 

Projektet Egenrapportering pågår

Personalavdelningen arbetar med utrullning av egenrapportering med syfte att minska pappershanteringen.

Registrering av friskvårdsbidrag i Primula startade den 24 januari. För att få friskvårdsbidrag, logga in i Primula/Min sida/Friskvårdsbidrag.
Läs mer om friskvårdsbidrag vid Stockholms universitet.

Vi har infört egenrapportering av föräldraledighet och vissa andra ledigheter som pilot på ett antal institutioner. Efter det fortsätter vi med återtagande av semester/ledigheter och övriga utvalda tjänstledigheter.
 

Synpunkter och förslag på förbättringar i Primula

Använd funktionsadressen personalsystem@su.se för att lämna dina synpunkter och förslag på förbättringar i Primula. Vi sammanställer och avgör om det är möjligt att genomföra förbättringarna.
 

Utbildningar i Primula

Primula webb – utbildning i PA-systemet