Avtal

Stockholms universitet tecknade avtal med Evry HR Solutions AB den 3 november 2014 avseende leverans av rekryteringssystemet ReachMee. Kontraktet gäller i fyra år med möjlighet till förlängning. Syftet är att Stockholms universitet ska uppfattas som en modern och attraktiv arbetsgivare samt att vår rekryteringsprocess ska vara tydlig och effektiv.

Andra lärosäten som använder ReachMee är t.ex. Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Linnéuniversitet, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Södertörns högskola och Örebro universitet.
 

Om ReachMee

ReachMee är ett stöd till handläggare i ett rekryteringsärende. I systemet handläggs hela rekryteringen från att skapa annons, publicera annons, urvalsprocess till kommunikation med sökande. Under pågående rekrytering arbetar handläggaren i ReachMee och specificerade allmänna handlingar diarieförs automatiskt i W3D3. Sökande söker anställningen i ett ansökningsformulär som skapas av handläggaren.
 

Behörighet

Anställda vid Stockholms universitet har automatiskt en grundbehörighet i ReachMee för att kunna delta i en urvalsprocess vid en rekrytering. Första gången du ska arbeta i systemet måste du klicka på ReachMee-länken och logga in genom svensk eller engelsk flagga. Därefter kan du bjudas in för att delta i en urvalsprocess eller få utökad behörighet.

Alla som handlägger ett rekryteringsärende behöver utökad behörighet till rekryteringssystemet. Ifylld och underskriven behörighetsblankett skickas till: Personalavdelningen/ReachMee, A6.
 

Synpunkter på systemet och support för handläggare

Personalavdelningen är systemägare av ReachMee. Synpunkter och förslag på förbättringar skickas till: rekrytering@su.se.
 

Utbildning i ReachMee

Utbildning i systemet anordnas – se länken nedan. Målgrupp är handläggare av rekryteringsärende.