Om ReachMee

ReachMee är ett stöd till handläggare i ett rekryteringsärende. I systemet handläggs hela rekryteringen från att skapa annons, publicera annons, urvalsprocess till kommunikation med sökande. Under pågående rekrytering arbetar handläggaren i ReachMee och specificerade allmänna handlingar diarieförs automatiskt i W3D3. Alla sökande söker anställningen via webben i ett ansökningsformulär som skapas av handläggaren.
 

Behörighet

Anställda vid Stockholms universitet har automatiskt en grundbehörighet i ReachMee för att kunna delta i en urvalsprocess vid en rekrytering. För att behörighet ska aktiveras krävs inloggning i systemet första gången. Därefter kan du bjudas in för att delta i en urvalsprocess eller få utökad behörighet.

Alla som handlägger ett rekryteringsärende behöver utökad behörighet till rekryteringssystemet. Ifylld och underskriven eller edu-signerad behörighetsblankett skickas till: Personalavdelningen/ReachMee, A5.
 

Synpunkter på systemet och support för handläggare

Personalavdelningen är systemägare av ReachMee. Synpunkter och förslag på förbättringar skickas till: rekrytering@su.se.
 

Utbildning i ReachMee

Utbildning i systemet anordnas – se länken nedan. Målgrupp är handläggare av rekryteringsärende.