På tisdagen vid inloggningen kommer du som SU-anställd automatiskt till den nya versionen. (Har du lagt inloggningslänken som favorit i din webbläsare, ändra den till https://comserver.reachmee.com/su/.)

Den nya versionen är byggd på modern teknik som möjliggör utökad funktionalitet. Den har t.ex. stöd för de nya kraven inom GDPR, enklare sökfunktioner, överskådligare processflöde samt funktionen ”dra-och-släpp” kandidater mellan olika processteg. Gränssnittet (utseendet i vyerna) skiljer sig åt mot tidigare version och uppdrag benämns nu i stället som projekt. (Sökande kommer inte att påverkas av uppgraderingen.) 

Manualen och bilagan doktorand har anpassats till version 9 och hittas både här på webben och sedan i informationsrutan på startsidan. Där finns också länkar till olika mallar och blanketter samt viktiga meddelanden till användarna.
 

Öppet hus-tillfällen
För att underlätta för alla handläggare erbjuder vi Öppet hus-tillfällen (till att börja med)

  • 19/6 kl. 9.00–11.00
  • 20/6 kl. 9.00–11.00 och
  • 21/6 kl. 9.00–11.00.

    Nya tillfällen:
  • 26/6 kl. 9.00–11.00
  • 27/6 kl. 9.00–11.00 och
  • 3/7 kl. 9.00–11.00.

Då är du välkommen till Personalavdelningen, Södra huset, A6, för att jobba med dina rekryteringsuppdrag och vi kan hjälpa dig med dina frågor. Ta med din egen dator.
 

Uppdaterad information kommer att publiceras här och på startsidan i ReachMee.