Alla rekryteringar handläggs i systemet ReachMee; från att skapa annons, publicera annons och urvalsprocess till kommunikation med sökande. Kandidater söker anställningen i ett ansökningsformulär som skapas av handläggaren utifrån vald befattning. Under pågående rekrytering arbetar handläggaren i ReachMee och specificerade allmänna handlingar diarieförs automatiskt i W3D3.

Målgrupp
Handläggare av rekryteringsärenden: postdoktorer/forskare, doktorander, T/A personal.

Handläggare ska ha utökad behörighet i ReachMee. Om du inte har det, skicka in blankett i god tid före utbildningstillfället. Blankett för utökad behörighet finns bland bifogade filer, längst ner på sidan: rekryteringssystemet ReachMee.

Upplägg
Visning av verktyget och processen från annons till avslut.

Datum och anmälan
Två alternativa tillfällen, max 15 deltagare per tillfälle.

  • Den 21 februari 2018 kl. 13.00–16.00.
    Anmälan görs senast 16/2 via länken: anmälan.
  • Den 24 maj 2018 kl. 12.30–16.00.
    Kursen är inställd p.g.a. att vi jobbar med att gå över till version 9.


Plats
Personalavdelningens stora konferensrum, A 622.

Medverkande
Medarbetare vid Personalavdelningen.

Upplysningar
Anna Ohlsén, tfn 08-16 36 89, anna.ohlsen@su.se, eller
Tarja Kohandani, tfn 08-16 22 61, tarja.kohandani@su.se.