Alla rekryteringar handläggs i systemet ReachMee, version 9; från att skapa annons, publicera annons och urvalsprocess till kommunikation med sökande. Kandidater söker anställningen i ett ansökningsformulär som skapas av handläggaren utifrån vald befattning. Under pågående rekrytering arbetar handläggaren i ReachMee och specificerade allmänna handlingar diarieförs automatiskt i W3D3.

Målgrupp
Handläggare av rekryteringsärenden: postdoktorer/forskare, doktorander, T/A personal.

Handläggare ska ha utökad behörighet i ReachMee. Om du inte har det, skicka in blankett i god tid före utbildningstillfället. Blankett för utökad behörighet finns bland bifogade filer, längst ner på sidan: rekryteringssystemet ReachMee.

Upplägg
Visning av verktyget och processen från annons till avslut.

Datum och anmälan
Två alternativa tillfällen, max 15 deltagare per tillfälle.

  • Den 19 september 2019 kl. 12.30–16.30.
    Anmälan görs senast 12/9 via länken: anmälan.
  • Den 21 november 2019 kl. 12.30–16.30.
    Anmälan görs senast 13/11 via länken: anmälan.


Plats
Personalavdelningens konferensrum.

Medverkande
Medarbetare vid Personalavdelningen.

Upplysningar
Tarja Kohandani, tfn 08-16 22 61, tarja.kohandani@su.se, eller
Kristina Löfstedt, tfn 08-16 33 02, kristina.lofstedt@su.se.