SISU

SISU - utbildningsdatasbas

SISU står för Studieinformation vid Stockholms universitet. Utbildningsdatabasen innehåller kursplaner, utbildningsplaner och det årliga utbildningsutbudet.

De flesta uppgifter läggs in i systemet av institutionerna. Utbildningsutbudet publiceras i den tryckta katalogen samt på universitetets hemsida och på webbplatsen Antagning.se. Uppgifterna exporteras även till antagningssystemet NyA. Kursplaner och utbildningsplaner görs tillgängliga på universitetets hemsida. Inmatningsstöd finns även för att presentera utbildningsutbud, kursplaner och utbildningsplaner på engelska.

Användardokumentation för SISU

All dokumentation gällande SISU finns i Användardokumentation för SISU.

SISU-utbildningar för personal

Alla anställda vid Stockholms universitet med universitetskonto har tillgång till SISU och kan se utbildningar på sin egen institution. För att få utökad behörighet i SISU som utbudsredaktör, redaktör eller beslutsfattare krävs deltagande i en SISU-utbildning. Dessutom krävs att en undertecknad behörighetsblankett inkommer till Ladokgruppen.

Kursen "SISU grundutbildning" vänder sig till nybörjare men du som redan är behörig och önskar repetera är också välkommen att delta, ange gärna detta i din anmälan.

Om du får förhinder, meddela det via ladok@su.se eller per telefon

08-16 39 89 (må-to, kl. 10-11).

 

Kursutbudet 2023

Anmälan

  • 7 februari, kl 9-11.30

SISU kommer ersättas

Under 2023 kommer SISU att ersättas av ny funktionalitet i Ladok, kallad Utbildningsplanering. Projektet PLUP arbetar med denna övergång. Läs mer om det på su.se/plup

Kurser i Ladok Utbildningsplanering kommer ges med start i början av 2023, schema och anmälan hittar du här:

Ladokutbildningar

 

Blanketter

SISU-blankett

SISU inloggning

Logga in med ditt universitetskonto

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Systemförvaltning Ladok/SISU

Mejladress: ladok@su.se

Telefonnr och -tider: 08-16 39 89

måndag - torsdag, kl. 10.00-11.00

Studieadministrativ kalender