SISU

SISU

SISU står för Studieinformation vid Stockholms universitet. Utbildningsdatabasen innehåller kursplaner, utbildningsplaner och det årliga utbildningsutbudet.

De flesta uppgifter läggs in i systemet av institutionerna. Utbildningsutbudet publiceras i den tryckta katalogen samt på universitetets hemsida och på webbplatsen Antagning.se. Uppgifterna exporteras även till antagningssystemet NyA. Kursplaner och utbildningsplaner görs tillgängliga på universitetets hemsida. Inmatningsstöd finns även för att presentera utbildningsutbud, kursplaner och utbildningsplaner på engelska.

Blankett för anhållan om behörighet i SISU finns på sidan där vi samlat våra ladokblanketter.

 

Kontakt

Systemförvaltning Ladok/SISU

E-post: ladok@su.se
Telefonnr: 08-16 39 89
Telefontider: måndag - torsdag kl.10.00-12.00

Besök: enligt överenskommelse

 

Studieadministrativ kalender