Inloggning till SISU

Sedan uppdateringen måndagen 22/5 2015 är länken ändrad till inloggningen ändrad. Klicka på Inloggning till SISU ovan.

Du loggar in med ditt Universitetskonto. Inloggningsuppgifterna är desamma som till exempel till Flextidssystemet.

Ta gärna för vana att alltid använda webbläsaren Mozilla Firefox när du arbetar med SISU. Systemet är utvecklat för Firefox och fungerar i flera fall mycket sämre i andra webbläsare.

För att få behörighet till SISU måste du skicka in en behörighetsblankett. Blanketten undertecknas av prefekt eller motsvarande och skickas till Systemförvaltning Ladok/SISU, Studentavdelningen.

Du måste också gå utbildning i SISU för den behörighet du ska ha i systemet samt "Introduktion till utbildningsdokumentation i SISU och LADOK".

Det finns tre behörighetsnivåer i SISU:
Utbudsredaktör - kan skapa kurstillfällen och arbeta med katalogutbudet.
Redaktör - kan öppna kursplaner för revidering och arbeta med kursplaner
Beslutsfattare - inrättar, fastställer och lägger ner kurser/program (finns på fakulteterna samt institutioner inom SamFak)

Rollerna är hierarkiskt strukturerade och innebär en gradvis ökad behörighet i SISU. Detta innebär exempelvis att en Redaktör har behörighet att göra det en Utbudsredaktör kan göra, men inte vad Beslutsfattaren kan göra.

Prefekt eller motsvarande vid institutionen beslutar om vilken medarbetare som ska ha vilken roll. Behörig användare kan bara lägga in och ändra uppgifter som hör till den egna institutionen.

Utbildnings- och informationsträffar

för administratörer i SISU.
SISU-utbildning