Alla anställda vid Stockholms universitet med universitetskonto har tillgång till SISU och kan se utbildningar på sin egen institution. För att få utökad behörighet i SISU som utbudsredaktör, redaktör eller beslutsfattare krävs deltagande i en SISU-utbildning. Dessutom krävs att en i eduSign digitalt undertecknad behörighetsblankett inkommer till Systemförvaltning Ladok/SISU.

Kursen "SISU grundutbildning" vänder sig till nybörjare men du som redan är behörig och önskar repetera är också välkommen att delta, ange gärna detta i din anmälan.

Om du får förhinder, meddela det via ladok@su.se eller per telefon

08-16 39 89 (må-to, kl. 10-11).

Blankett SISU-behörighet


Kursutbudet 2022

Våra SISU-utbildningar sker via webb, i verktyget Zoom.

Målgrupp: personal vid institutionerna som ska arbeta med det årliga utbildningsutbudet till utbildningskatalogen, samt löpande under året skapa utbildningstillfällen.
Studierektorer och annan personal som deltar i arbetet med att ta fram kursplaner och utbildningsplaner.

Anmälan

  • 16 februari, kl 9-11.30
  • 20 april, kl 9-11.30
  • 8 juni, kl 9-11.30
  • 17 augusti, kl 9-11.30
  • 12 oktober, kl 9-11.30
  • 7 december, kl 9-11.30
  •  

Kursutbudet 2023

  • 7 februari, kl 9-11.30

Anmälan