Alla anställda vid Stockholms universitet med universitetskonto har tillgång till SISU och kan se utbildningar på sin egen institution. För att få utökad behörighet i SISU som utbudsredaktör, redaktör eller beslutsfattare krävs deltagande i en SISU-utbildning för respektive behörighet. Dessutom krävs att en undertecknad behörighetsblankett inkommer till Ladokgruppen.

Kurserna vänder sig till nybörjare men du som redan är behörig och önskar repetera är också välkommen att delta, ange gärna detta i din anmälan.

SISU-utbildningar är gratis.

Om du får förhinder, meddela det via ladok@su.se eller per telefon

08-16 39 89 (må-to, kl. 10-12).

Anmälan till utbildningarna sker på samma sätt som till våra Ladokutbildningar. För att kunna anmäla dig behöver du först skapa ett konto.

Skapa ett konto för anmälan

Anmälan


Kursutbudet hösten 2018
 

Utbildningsutbud, ger behörigheten utbudsredaktör

Målgrupp: personal vid institutionerna som ska arbeta med det årliga utbildningsutbudet till utbildningskatalogen, samt löpande under året skapa utbildningstillfällen:

den 22/8 kl 9-12, Studenthuset, Hus Alfa, plan 3, rum 365

den 25/10  kl 9-12, Studenthuset, Hus Alfa, plan 3, rum 365

den 20/12 kl 9-12, Studenthuset, Hus Alfa, plan 3, rum 365
 

Kursplaner och utbildningsplaner, ger behörigheten redaktör alternativt beslutsfattare

Målgrupp: studierektorer och annan personal som deltar i arbetet med att ta fram kursplaner och utbildningsplaner:

den 22/8 kl 13-16, Studenthuset, Hus Alfa, plan 3, rum 365

den 25/10 kl 13-16, Studenthuset, Hus Alfa, plan 3, rum 365

den 20/12 kl 13-16, Studenthuset, Hus Alfa, plan 3, rum 365
 

Övrigt:

Antagningens utbildningar NyA-webben