Alla anställda vid Stockholms universitet med universitetskonto har tillgång till SISU och kan se utbildningar på sin egen institution. För att få utökad behörighet i SISU som utbudsredaktör, redaktör eller beslutsfattare krävs deltagande i en SISU-utbildning. Dessutom krävs att en undertecknad behörighetsblankett inkommer till Ladokgruppen.

Kursen "SISU grundutbildning" vänder sig till nybörjare men du som redan är behörig och önskar repetera är också välkommen att delta, ange gärna detta i din anmälan.

Om du får förhinder, meddela det via ladok@su.se eller per telefon

08-16 39 89 (må-to, kl. 10-11).

Anmälan till utbildningarna sker på samma sätt som till våra Ladokutbildningar. För att kunna anmäla dig behöver du först skapa ett konto.

Skapa ett konto för anmälan

Anmälan


Kursutbudet våren 2020


SISU grundutbildning

Målgrupp: personal vid institutionerna som ska arbeta med det årliga utbildningsutbudet till utbildningskatalogen, samt löpande under året skapa utbildningstillfällen.
Studierektorer och annan personal som deltar i arbetet med att ta fram kursplaner och utbildningsplaner.

  • 28 januari, kl 09.00-12.00, Ekosalen, plan 2, hus Beta, Studenthuset
  • 25 mars, kl 09.00-12.00, Ekosalen, plan 2, hus Beta, Studenthuset
  • 4 juni, kl 13.00-16.00, Ekosalen, plan 2, hus Beta, Studenthuset

Övrigt:

Antagningens utbildningar NyA-webben