Utbildningsområde

En kurs klassificeras i Ladok med avseende på utbildningsområde, som sedan ligger till grund för medelstilldelningen till, och inom, lärosätet. Normalt sett följer kursens utbildningsområde institutionens fakultetstillhörighet, med några undantag.

Vikten av att ha god kvalitet på uppgiften om utbildningsområde kan inte nog betonas. Det är fakulteten som sätter utbildningsområde på en utbildning i samband med beslutsprocessen innan utbildningen inrättas.

Studieavgifter

Kursens utbildningsområde utgör grunden i beräkningen av studieavgiftens storlek. Även program har försetts med utbildningsområde för att de skall kunna få en studieavgift automatiskt uträknad.

Ladok

I samband med övergången till nya Ladok har SISU anpassats.

Följande har ändrats under Basinformation:

  • Program måste ha utbildningsnivå
  • För att kunna inrätta program och kurser måste "Giltig från termin" vara ifyllt (låses vid inrätta)

Följande har ändrats under Tillfällen:
För att kunna inrätta program och kurser måste "Sökord/NyA", "NyA/Typ av utbildning" och "NyA/Krav på tidigare studier" vara ifyllda

För att lägga till en programinriktning måste programmet öppnas för revidering.

Vidare anpassning till Ladok

Forskarkurser går ännu inte att fastställa i SISU och förs därför inte över till Ladok, vi tittar på en långsiktig lösning på detta. Tills dess läggs forskarkurserna (tillfällen) upp i Ladok av Systemförvatlning Ladok/SISU.

Lägg in informationen i SISU, inrätta och skicka ett mail till ladok@su.se med uppgift om forskarkurskoden samt från vilket halvår kursen ska vara giltig.

Webbregistrering: Målsättningen är att inmatning av Webbregistreringsperioder ska göras i SISU. Rutinen tills vidare finner du här: https://confluence.it.su.se/confluence/display/SK/Ladok

 

Kända buggar

Buggen löst 2017-11-28. För närvarande har vi problem med de inrättade och fastställda kurser som vid övergången till nya Ladok saknade obligatoriska attribut under Tillfällen (Sökord/NyA, NyA/Krav på tidigare studier).

Några utbildningar har problem med att få sina tillfällen godkända. Ett delproblem har vi funnit: om utbildningen har ETT nyckelord fungerar det inte att godkänna tillfället, noll eller flera nyckelord fungerar. Buggen kan tills vidare kringgås genom att ändra antal nyckelord och funktionaliteten kommer att återkomma. Fortsatt felsökning pågår.

Den handfull kurser som var inrättade vid konverteringen till Ladok går inte att fastställa. Felet är lokaliserat och de institutioner som drabbats kommer att kontaktas. Lösningsförslag under framtagande.

En del av de utbildningar som riktar sig till högskolenybörjare har icke tillåtna, SU-specifika, områdesbehörigheter och kan därför inte sparas. Lösning under framtagande.

Viss registervård har identifierats rörande utbildningsnivå och SCB/Ämnesgrupp. Registervård pågår.

Vi som jobbar med SISU-förvaltning hoppas du uppskattar förbättringarna. Det som du inte är nöjd med eller som du tycker borde förändras/förbättras ser vi gärna att du skriver ner i ett mejl och skickar till oss:

ladok@su.se