Verktyget är primärt tänkt för kursvärderingar, men alla typer av enkäter och undersökningar kan göras med verktyget. T ex kan studenter genomföra enkäter och undersökningar inom sin utbildning.

Survey&Report erbjuder en rad förbättringar i form av ett modernare och mer användarvänligt gränssnitt, många olika frågetyper, möjlighet att skapa frågebanker, lägga till bilder,  kraftfullare filtrerings- och sammanställningsfunktioner samt utskrift och inskanning av pappersenkäter. En framtida funktion är att kunna importera respondenter från LADOK.

Logga in i Survey&Report